Τεντωτήρες

Τεντωτήρες οροφής με αυτόδετη ταινία

 Οι τεντωτήρες οροφής εξασφαλίζουν ότι η οροφή θα τεντώσει ομοιόμορφα