Εθνικές Εορτές

Οι πτυσσόμενες σκηνές Symmetry είναι κατάλληλες για την υποστήριξη εθνικών εορτών και επετείων. Καλύπτοντας την εξέδρα των επισήμων και προστατεύοντας τον εξοπλισμό των δημοσιογράφων και των φωτογράφων, παρέχουν το απαιτούμενο κύρος και τη μέγιστη ασφάλεια σε τόσο σημαντικές εκδηλώσεις.