Το γεγονός ότι είμαστε κατασκευαστές, μας έδωσε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε άμεσα και να παράγουμε εκτός από τη συνηθισμένες σκηνές εκδηλώσεων και σκηνές για τον έλεγχο του Covid-19. Οι πτυσσόμενες σκηνές Symmetry είναι η ιδανική λύση για την προστασία της υγιεινής και την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είτε πρόκειται για σκηνή διενέργειας rapid test, είτε για σκηνή εμβολιασμού είτε για εξωτερική παραλαβή και διανομή αγαθών. Η συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και η ασφάλεια είναι προτεραιότητα μας. Για το σκοπό αυτό, προσφέρουμε σκηνές Covid-19 για ποικίλες λύσεις με τη μορφή διαχωριστικών τοίχων που σας δίνουν τη δυνατότητα να τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας.