Πτυσσόμενη σκηνή υπαίθριου εμπορίου με διαχωριστική αφαιρούμενη διαφανή μεμβράνη και θυρίδα παράδοσης αγαθών.
Τοποθέτηση σε 60΄΄
Φυσικά η σκηνή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά την κρίση χωρίς τα πλαϊνά καλύμματα.