Σκηνή θερμομέτρησης.

Κατάλληλη για εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, λιμάνια και χώρους προσέλευσης επισκεπτών.