Πτυσσόμενη σκηνή αναμονής πελατών κατάλληλη για εμπορικά κέντρα και υπεραγορές. Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει εύκολα και από μη εξειδικευμένο προσωπικό.